پژوهشی در حدیث طلب العلم
40 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » بهار 1383 - شماره 11 » (26 صفحه - از 171 تا 196)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«فریضه» در حدیث «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم» به معنای واجبی است که شارع آن را مقرر داشته است. واژه «مسلم» گرچه از باب تغلیب، با صیغه مذکر آمده است، امّا مراد، جنس مسلمان است که شامل زن نیز می‏شود. نویسنده با ذکر شواهدی، این دیدگاه را درباره مصداق علم در این حدیث برمی‏گزیند که: چون حدیث، در وجوب عینیِ تحصیل علم ظهور دارد، مراد از آن، مطلق علوم نیست، بلکه مراد، علوم خاصی است که جنبه تربیتی و هدایتی دارد و مربوط به اصول و فروع دین و اخلاق اسلامی است. وی برای اثبات دیدگاه برگزیده و ادعای خود، شواهد هشت‏گانه‏ای می‏آورد که عبارت است از: 1. قراین موجود در حدیث؛ 2. مناسبت حکم و موضوع؛ 3. دیدگاه برخی از اندیشمندان در معنای حدیث؛ 4. ماهیت علم در روایات؛ 5 . تقسیم علوم در روایات؛ 6 . آثار علم در آیات و روایات؛ 7. راه تحصیل علم در آیات و روایات؛ 8 . نمونه‏هایی از کاربرد علم و عالم در آیات و روایات. کلید واژگان: حدیث، علم، عالم، فریضه، واجب، مسلمان.
آدرس اینترنتی